"Kalėdų eglute, žaliuok visados!"

 

 

Turinys: 
                Programa turi 2 dalis:
              1. Eglių rūšių apžvalga; puošybos tradicijos ir papročiai – skaidrių demonstravimas, mini parodėlė.
              2.  „Žaismingosios eglutės“  – kūrybinės dirbtuvės.
 

Tikslai ir uždaviniai:
        ●   Skatinti mokinius ir vaikų darželių ugdytinius domėtis gyvąja gamta, jos išsaugojimu.
        ●    Išmokyti vaikus pasigaminti įvairias kalėdines puošmenas, eglutės žaisliukus, o svarbiausia pačias eglutes iš eglių, pušų šakų  ir kitų priemonių.
        ●    Skatinti saugoti mūsų planetos žaliajį apdarą.
Laikas, vieta, trukmė: Užsiėmimai  vyks lapkričio–gruodžio mėn. pagal mokytojų užsakymus, iš anksto susitarus Vilniaus bendrojo lavinimo mokyklose, vaikų globos namuose, vaikų darželiuose, LMNŠC skyriuose. Renginio trukmė – 1,5 val.

Dalyviai: Vilniaus miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai, vaikų globos vaikai, vaikų darželių auklėtiniai.  Grupėje gali būti iki 20 mokinių, vaikų darželių ugdytinių su mokytojais ar auklėtojais. Programos turinys pritaikomas atsižvelgiant į mokinių gebėjimus, amžių. Amžius – įvairus, grupėje turi būti panašaus amžiaus vaikai.

Kaina: 10 litų vaikui.

Programos vadovas: Sondra Jonceva, LMNŠC neformaliojo švietimo mokytoja