"Plati Genio giminė"

Plati Genio giminė

 

Trumpas turinys:

Geninių šeimos apžvalga. (skaidrių, video, iškamšų demonstravimas, balsų klausymas naudojant audio medžiagą.) Geniniai paukščiai Pasaulio ir lietuvių tautosakoje.

 

Programos metu susipažinsite su geninių šeimos atstovais. Išmoksite atskirti šiai šeimai priklausančius paukščius. Sužinosite apie jų biologiją, etologiją, klausysite šios šeimos atstovų balsus, išgirsite pasakų, legendų, anekdotų, dainų apie juos.

Programos apibendrinimui – viktorina ir apdovanojimai.

Tikslai ir uždaviniai:
        ●   Skatinti mokinius domėtis gyvąja gamta.
        ●    Plėtoti ekologinį animalistinį švietimą.

Laikas, vieta, trukmė:  nuo rugsėjo iki birželio, darbo dienomis, pagal mokytojų užsakymus, iš anksto susitarus Vilniaus bendrojo lavinimo mokyklose, vaikų globos namuose, gamtininkų centre (LMNŠC III-ieji rūmai, džiaugsmo g.44). Užsiėmimo trukmė – 1 val.

Programos vadovė: Sondra Jonceva, LMNŠC neformaliojo švietimo mokytoja, 865058563

Grupės dydis, amžius: vienu metu ne daugiau kaip viena klasė, 1–6 klasė. Programos turinys pritaikomas atsižvelgiant į mokinių gebėjimus, amžių.

Kaina: 5 Lt mokiniui