Naudinga žinoti

Senovės išmintis sako, kad ką sužinosi tai ant pečių nenešiosi.

Čia rasite nors žiūpsnelį apie viską, kas naudinga ir protui, ir sielai, ir kūnui.