Naudingos svetainės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

Amsio patarimai

 

 

 

http://www.tiputapu.lt/

 

 

Eko žaidimas "RŪŠIUOK"

 

 

 

 

 

Socialinis edukacinis kompiuterinis žaidimas "Iššūkis"

 

 

 

 

 

 

 

2006–2008 m. įgyvendinant ES struktūrinių fondų remiamą projektą „Ugdymo turinio IKT pagrindu kūrimas ir diegimas remiantis integruoto gamtos mokslų kurso 5–6 klasės mokiniams pavyzdžiu“ sukurta svetainė „Gamta ir žmogus“. Tai pirmoji Lietuvoje parengta skaitmeninė mokymosi priemonė, veikianti internete ir laisvai prieinama visoms mokykloms. Jos pagrindu rengiamos kitos mokymosi svetainės.

Svetainėje „GAMTOS MOKSLŲ KURSAS 5–6 KLASĖMS“ mokiniai mokosi naudodamiesi interaktyviomis gamtos objektų ir reiškinių demonstracijomis, iliustruotais aprašymais žinyne ir enciklopedijoje, atlieka bandymus ir stebėjimus, įsivertina mokymosi rezultatus. 

http://mkp.emokykla.lt/gamta5-6/

 

 

Svetainėje „GAMTOS MOKSLŲ KURSAS 7–8 KLASĖMS“ mokiniai atlieka virtualius tyrimus, modeliuoja, aiškinasi aplinkosaugos problemų priežastis, padarinius, ieško jų sprendimo būdų. Skaitmeniniai objektai padeda stebėti nematomus objektus, ilgai ar akimirką trunkančius gamtos reiškinius.  

http://gamta7-8.mkp.emokykla.lt/

Svetainėje „GEOGRAFIJA 6–8 KLASĖMS“ mokiniai mokosi atlikdami virtualius tyrimus, nagrinėdami demonstracijas, kurdami žemėlapius, iliustruotus lankstinukus, pasakojimus, komiksus ir kt. 

http://geografija6-8.mkp.emokykla.lt/

 

 

 

IŠMOK ATSARGIAI ELGTIS INTERNETE

http://enciklopedija.bibliotekospazangai.lt/

 

,,Liema ir padamukų planetos“

Kompiuterinės mokymo(si) priemonės „Liema ir padamukų planetos“ tikslai– padėti mokiniui suprasti ir įsisavinti mokomųjų dalykų turinį (I-IV klasei) ir įgyti savarankiško mokymosi gebėjimų, didinti mokymosi patrauklumą bei kelti motyvaciją.

http://kmp.moko.lt