"Gyvasis kampelis"

 

Turinys: Programa skirta biologinei įvairovei pažinti.
                Programa turi 3 dalis:
              1. Mažieji gyvūnai mūsų namuose – skaidrių demonstravimas.
              2.  Dažniausiai namuose laikomi smulkieji domestikuotieji gyvūnai  – gyvūnų paroda.
              3. Ką mes žinome apie mūsų augintinius? –  viktorina.

Tikslai ir uždaviniai:
        ●   Skatinti mokinius ir vaikų darželių ugdytinius domėtis gyvąja gamta.
        ●    Supažindinti  su LMNŠC gyvūnų kolekcija, biologijos pagrindais.
        ●   Ugdyti gebėjimą  tinkamai rūpintis naminiais augintiniais.
        ●    Plėtoti ekologinį animalistinį švietimą.

Laikas, vieta, trukmė: Užsiėmimai  vyks rugsėjo–gegužės mėn. pagal mokytojų užsakymus, iš anksto susitarus Vilniaus bendrojo lavinimo mokyklose, vaikų globos namuose, vaikų darželiuose, gamtininkų centre (LMNŠC III-ieji rūmai, džiaugsmo g.44). Renginio trukmė – 1 val.

Dalyviai: Vilniaus miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai, vaikų globos vaikai, vaikų darželių auklėtiniai.  Grupėje gali būti iki 20 mokinių, vaikų darželių ugdytinių su mokytojais ar auklėtojais. Programos turinys pritaikomas atsižvelgiant į mokinių gebėjimus, amžių. Amžius – įvairus, grupėje turi būti panašaus amžiaus vaikai.

Kaina: 5 litų vaikui, 1 lydintis mokytojas ar auklėtojas dalyvauja nemokamai.

Programos vadovas: Sondra Jonceva, LMNŠC neformaliojo švietimo mokytoja, 865058563